Công ty Quản lý bay miền Trung tổ chức tri ân cán bộ, nhân viên trước khi nghỉ chế độ