Công ty TNHH Kỹ thuật quản lý bay cung cấp, lắp đặt, vận hành chạy thử thiết bị hệ thống “Tháp không lưu” thuộc dự án Cảng Hàng không Quảng Ninh