CSGT kiểm soát vùng trời, căng mắt phân luồng máy bay