Cục Hàng không dân dụng Nhật Bản chọn Tập đoàn NTT DATA xây dựng hệ thống ATFM/ ASM mới