Cục Hàng không Việt Nam tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị chuyển đổi khai thác giai đoạn 2 dự án ATCC Hà Nội