Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp Hàng không chung sức trong cuộc chiến chống Covid-19