Đã bay hiệu chuẩn bước đầu đường cất hạ cánh Tân Sơn Nhất