Đài kiểm soát không lưu mới Cảng hàng không Chu Lai chính thức đưa vào khai thác