Đảm bảo công tác phòng chống thiên tai trước mùa mưa bão tại Công ty Quản lý bay miền Trung