Dấu ấn của ngành Hàng không Việt Nam trong sự kiện tiếp nhận quyền điều hành phần phía Nam Vùng thông báo bay Hồ Chí Minh