Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (20/4/1993- 20/4/2018)