Điều hành an toàn chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày sân bay Điện Biên hoạt động trở lại