Đoàn cán bộ Cục Hàng không Việt Nam đến kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo huấn luyện của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam