Đoàn công tác VATM thăm và làm việc với Cơ quan Quản lý bay Lào