Đôi điều suy nghĩ về ngành Hàng không, Quản lý bay sau đại dịch Covid - 19