Dự án đài KSKL Cát Bi: Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc kiểm tra công trường, nhiều vướng mắc được giải quyết