Gặp mặt cán bộ, nhân viên hưu trí và cán bộ, nhân viên là thương binh, con liệt sỹ đang công tác tại Công ty Quản lý bay miền Nam nhân dịp năm mới 2017