Chủ tịch Lê Hoàng Minh gặp mặt các ứng viên trúng tuyển vào Tổng công ty