Ghi hình làm phóng sự về ngành Hàng không tại Bảo tàng