Giám đốc Công ty Quản lý bay miền Nam thăm và chúc mừng lực lượng điều hành bay nhân dịp năm mới