Hiện tượng gió đứt - Một số thiết bị phát hiện và cảnh báo gió đứt