Hiện tượng thời tiết mùa đông xuân ảnh hưởng đến hoạt động bay khu vực phía Bắc