Hoàn thành Đài Kiểm soát không lưu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - một trong những đài kiểm soát không lưu hiện đại nhất Đông Nam Á