Hội nghị bình giảng, rút kinh nghiệm công tác kiểm tra an toàn định kỳ tại Liên Khương