Hội nghị công tác phối hợp giữa các đơn vị trực thuộc Vietnam Airlines và Trung tâm Thông báo tin tức hàng không