Hội nghị Công tác phối hợp hiệp đồng năm 2022 giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam