Hội nghị đại biểu người lao động Khối Cơ quan năm 2019 đã thành công tốt đẹp