Hội nghị hiệp đồng CNS/ATM năm 2018 giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Quản lý bay Trung Quốc thuộc Tổng cục Hàng không Trung Quốc