Hội nghị ký kết Văn bản hiệp đồng giữa Trung tâm Quản lý luồng không lưu- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và các đơn vị quân sự thuộc Quân chủng Phòng không không quân