Hội nghị nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng giữa Quân chủng Phòng không- Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam năm 2017