Hội nghị Người lao động Trung tâm Kiểm soát tiếp cận- tại sân Cam Ranh năm 2019