Hội nghị rút kinh nghiệm công tác phối hợp, hiệp đồng năm 2021 giữa Quân chủng Phòng không - Không quân và Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam