Hội nghị sơ kết công tác an toàn hàng không 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020