Hội nghị sơ kết sau một tháng áp dụng phương thức bay SID/STAR RNAV1 mới tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất