Hội nghị Tăng cường công tác phối hợp, hiệp đồng giữa VATM với Quân chủng Phòng không - Không quân