Hội nghị về công tác hiệp đồng không lưu giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cơ quan Quản lý bay Campuchia (CATS)