Hội thảo công tác phối hợp bảo đảm khí tượng trong mùa mưa phùn mây thấp tại khu vực miền Bắc