Hội thảo Phương thức khai thác ATFM đa điểm nút mức 2 tại Việt Nam được áp dụng chính thức tại các Cảng Hàng không