Hội thảo về hệ thống quản lý an toàn giữa Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam và Cục Hàng không Singapore