Họp về đường bay, tổ chức vùng trời, phương thức bay và phương án đảm bảo bay hiệu chuẩn sân bay Vân Đồn