Huấn luyện chuyên môn hệ thống radar thời tiết Meteor 60DX và cảnh báo gió đứt tầng thấp tại Công ty Quản lý bay miền Trung