Huấn luyện khai thác hệ thống quan trắc tự động AWOS (VAISALA) mới tại trung tâm khí tượng Tân Sơn Nhất