Hướng tới kỷ niệm 61 năm ngày Kiểm soát viên không lưu Quốc tế (20/10/1961-20/10/2022)