Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên khí tượng hàng không khóa 4 năm 2019