Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Giám sát hàng không - Khóa 9