Khai giảng khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn Khí tượng hàng không cho các nhân viên mới tuyển dụng