Khai giảng Khóa đào tạo cấp chứng chỉ chuyên môn nhân viên Thông báo tin tức Hàng không - Khóa I