Khai giảng Khóa đào tạo Kỹ năng viết tin, bài trên báo điện tử nâng cao năm 2019