Khai giảng khóa đào tạo nhân viên Tìm kiếm cứu nạn hàng không năm 2020