Khai giảng khóa huấn luyện cấp chứng chỉ chuyên môn cho nhân viên kỹ thuật Công ty Quản lý bay miền Nam